Rachunki

Rachunek bieżący służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Posiadanie rachunku bieżącego w naszym Banku umożliwia:
 • korzystanie z dopuszczalnego salda debetowego,
 • uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym,
 • uzyskiwanie informacji telefonicznej o stanie środków na rachunku,
 • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.
W celu otwarcia rachunku bieżącego należy złożyć w Banku następujące dokumenty:
 • pisemny wniosek o otwarcie rachunku bieżącego
 • dokumenty określające formę prawną podmiotu gospodarczego (zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, odpis z KRS),
 • zaświadczenia o nadaniu nr NIP i REGON - u,
 • kartę wzorów podpisów zawierającą nazwiska i wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem,
 • oraz inne specyficzne dokumenty wymagane zgodnie z przepisami wewnętrznymi w zależności od rodzaju podmiotu.
Posiadacz rachunku bieżącego może zlecić Bankowi obsługę kredytów zaciągniętych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W ramach obsługi rachunku bieżącego proponujemy także korzystanie z systemu bankowości internetowej „BS 24h”.
System ten umożliwia:
 • zdalne wykonywanie operacji na rachunku bieżącym,
 • uzyskiwanie informacji o obrotach i saldach rachunku, stawkach oprocentowania itd.
Bank Spółdzielczy w Otwocku prowadzi również rozliczenia w systemie ELIXIR. Przyjmujemy wpłaty na rzecz ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Dokonujemy także rozliczeń dewizowych w złotych polskich za pośrednictwem naszego Banku Zrzeszającego.
Dla rachunków bieżących obowiązuje kwartalna kapitalizacja odsetek.
Dla posiadaczy rachunków bieżących w naszym Banku oferujemy także karty płatnicze VISA BUSINESS DEBETOWA wraz z ubezpieczeniem. Umożliwiają one pobieranie gotówki z bankomatów oraz dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi.
Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Kursy walut

Kursy walut2017-09-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1353
1 USD3.4551
1 CHF3.5424
1 GBP4.6569
więcej