Kredyty

Kredyt SUPER TANI

KREDYT SUPER TANI

Kredyt gotówkowy SUPER TANI jest udzielany od dnia 01 października 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku

kwota kredytu: do 15.000zł,

okres spłaty: do 36 miesięcy

oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 2,25 p.p.

Prowizja 3,00% od kwoty kredytu

ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA (RRSO) wynosi 6,30%  przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 15.000zł, okres kredytowania 3 lata, oprocentowanie zmienne 4,00%, prowizja 3,00%, prowizja za ustanowienie zabezpieczenia w formie pełnomocnictwa do ROR – 10,00 zł,  36 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 405,00 zł + odsetki 46,03 zł), następne raty: kapitał 417,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 4,00% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 1.382,58 zł, w tym odsetki 922,58 zł, prowizja 450,00 zł, prowizja za ustanowienie zabezpieczenia w formie pełnomocnictwa do ROR–10,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 16.382,58 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.09.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt Dla Młodych

KREDYT W ROR DLA MŁODYCH

Kwota kredytu 500 - 80.000 zł (maksymalnie do wysokości czterokrotności miesięcznych stałych wpływów na rachunek).

Okres spłaty do 12-miesięcy, z możliwością odnowienia na taki sam okres.

Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

Prowizja 1,00% od kwoty kredytu, za każdy 12-miesięczny okres kredytowania.

Oprocentowanie 7,50% w stosunku rocznym, stałe.

ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA(RRSO) wynosi 8,89 %przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 2.000,00zł, okres kredytowania 1 rok, oprocentowanie stałe 7,50 %, prowizja 1,00%. Całkowity koszt kredytu: 169,60zł, w tym odsetki 149,60zł, prowizja 20,00zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.169,60zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT WYGODNY NA SZCZĘŚCIE

KREDYT WYGODNY NA SZCZĘŚCIE jest udzielany od dnia 1.09.2016 roku 

Kwota kredytu:  do 50.000 zł

Okres kredytowania 5 lat

oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP+ marża 3,45 p.p.

Prowizja 4,00% od kwoty kredytu

ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA(RRSO) wynosi 7,20 %przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 50.000zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 5,20 %, prowizja 4,00%, prowizja za ustanowienie zabezpieczenia w formie pełnomocnictwa do ROR - 10 zł, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 853 zł + odsetki 213,70 zł), następne raty: kapitał 833 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 5,20% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 8.624,05 zł, w tym odsetki 6.614,05 zł, prowizja 2.000,00 zł, prowizja za ustanowienie zabezpieczenia w formie pełnomocnictwa do ROR–10,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 58.624,05. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bezpieczny Kredyt

BEZPIECZNY KREDYT 

Kwota kredytu do 15.000,00 zł.

Okres spłaty do 36 miesięcy.

Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

Zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie Kredytobiorcy na życie oraz od utraty pracy.

Prowizja 2,00% od kwoty kredytu.

Oprocentowanie 7,00% w stosunku rocznym, stałe.

ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA(RRSO) wynosi 15,67 %przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 15.000,00zł, okres kredytowania 3 lata, oprocentowanie stałe 7,00%, prowizja 2,00%, 36 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 405,00 zł + odsetki 80,55 zł), następne raty: kapitał 417,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 7,00% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 3.141,78 zł, w tym odsetki 1.617,78 zł, prowizja 300,00 zł, ubezpieczenie za cały okres kredytowania (kalkulacja dla kredytobiorcy w wieku 40 lat) wynosi 1.224,00zł płatne jednorazowo. Całkowita kwota do zapłaty 18.141,78zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt konsumencki w ROR

Kredyt konsumencki w ROR

Kwota kredytu 500 - 80.000 zł (maksymalnie do wysokości czterokrotności miesięcznych stałych wpływów na rachunek).

Okres spłaty do 12-miesięcy, z możliwością odnowienia.

Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

Prowizja 1,50% od kwoty kredytu, minimum 50,00 zł, za każdy 12-miesięczny okres kredytowania.

Oprocentowanie 7,50% w stosunku rocznym, stałe.

ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA (RRSO) wynosi 12,12 %przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 2.000,00zł, okres kredytowania 1 rok, oprocentowanie stałe 7,50 %, opłata przygotowawcza 0,50% (min. 25zł), prowizja 1,50% (min. 50zł). Całkowity koszt kredytu: 224,60 zł, w tym odsetki 149,60zł, opłata przygotowawcza 25,00zł, prowizja 50,00zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.224,60zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt konsumencki gotówkowy

Kredyt konsumencki gotówkowy

Kwota kredytu 500 - 99.999 zł, oprocentowanie 9,50% w stosunku rocznym,  stałe.*

Kwota kredytu 100.000  - 255.550 zł, oprocentowanie w stosunku rocznym,  zmienne: stopa redyskonta weksli  + marża 7,50 p.p.**

Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

Okres spłaty do 48 miesięcy.

Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

Prowizja 2,50% od kwoty kredytu.

* ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA (RRSO)wynosi 12,34 %przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 17.000,00zł, okres kredytowania 3 lata, oprocentowanie stałe 9,50%, opłata przygotowawcza 0,50%, prowizja 2,50%, 36 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 480,00 zł + odsetki 132,74 zł), następne raty: kapitał 472,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 9,50% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 3.004,13 zł, w tym odsetki 2.494,13 zł, opłata przygotowawcza 85,00zł, prowizja 425,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 20.004,13zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

** ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA (RRSO)wynosi 11,51 %przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00zł, okres kredytowania 4 lata, oprocentowanie zmienne 9,25%, opłata przygotowawcza 0,50%, prowizja 2,50%, 48 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 2.099,00 zł + odsetki 760,27 zł), następne raty: kapitał 2.083,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 9,25% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 21.912,63 zł, w tym odsetki 18.912,63 zł, opłata przygotowawcza 500,00zł, prowizja 2.500,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 121.912,63zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy

Kwota kredytu 500 - 99.999 zł (maksymalna wysokość kredytu - do  piętnastokrotności miesięcznego dochodu brutto kredytobiorcy),  oprocentowanie 7,50% w stosunku rocznym, stałe.*

Kwota kredytu 100.000  - 255.550 zł (maksymalna wysokość kredytu - do  piętnastokrotności miesięcznego dochodu brutto kredytobiorcy),  oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 3,75 – 5,70 p.p.**

Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie zakupu nowych i używanych  samochodów.

Udział własny Kredytobiorcy od 10% (samochód nowy) do 30% (samochód  używany).

Okres spłaty do 60-miesięcy (samochód nowy), do 48-miesięcy (samochód  używany).

Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

Prowizja 1,50 - 2,50% od kwoty kredytu.

* ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA (RRSO)wynosi 9,24 %przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 47.000,00zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie stałe 7,50%, opłata przygotowawcza 0,50%, prowizja 2,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 803,00 zł + odsetki 270,41 zł), następne raty: kapitał 783,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 7,50% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 10.357,53 zł, w tym odsetki 8.947,53 zł, opłata przygotowawcza 235,00zł, prowizja 1.175,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 57.357,53zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

** ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA (RRSO)wynosi 9,50 %przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00zł, okres kredytowania 4 lata, oprocentowanie zmienne 7,45%, opłata przygotowawcza 0,50%, prowizja 2,50%, 48 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 2.099,00 zł + odsetki 571,51 zł), następne raty: kapitał 2.083,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 7,45% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 18.191,52 zł, w tym odsetki 15.191,52 zł, opłata przygotowawcza 500,00zł, prowizja 2.500,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 118.191,52zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy

Udział własny Kredytobiorcy od 0% (kredyt na cele remontowe) do 25%  (kredyt  na cele mieszkaniowe).

Możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy.

Oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 2,00 – 2,60 p.p.

Okres spłaty do 20 lat.

Prowizja 1,00-2,50% od kwoty kredytu.

Głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości.

ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA (RRSO) wynosi 4,75 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 307.000,00zł, okres kredytowania 20 lat, oprocentowanie zmienne 4,35%, prowizja 2,50%, 240 miesięcznych rat równych po 1.918,00zł. Całkowity koszt kredytu: 161.122,37 zł, w tym odsetki 153.398,37 zł, prowizja 7.675,00zł, koszt zezwolenia Banku na wykreślenie wpisu hipoteki 30zł, PCC 19zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu spoza oferty Banku oraz koszty wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 468.122,37 zł.W przypadku wzrostu stopy procentowej wzrasta wartość ekspozycji kredytowej oraz rata kapitałowo-odsetkowa, w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej.Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

Wysokość pożyczki od 25.000 zł do 800.000 zł (maksymalnie 50% aktualnej  rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu).

Pożyczka na sfinansowanie dowolnego celu.

Oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 3,25 – 5,75 p.p.

Okres spłaty do 12 lat.

Prowizja 1,50-2,00% od kwoty pożyczki.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości.

ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA (RRSO)wynosi 8,30 %przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 184.000,00zł, okres kredytowania 10 lat, oprocentowanie zmienne 7,50%, prowizja 2,00%, 120 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 1.573,00 zł + odsetki 1.134,25 zł), następne raty: kapitał 1.533,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 7,50% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 73.233,93 zł, w tym odsetki 69.604,93 zł, prowizja 3.680,00zł, koszt zezwolenia Banku na wykreślenie wpisu hipoteki 30zł, PCC 19zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu spoza oferty Banku oraz koszty wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 257.233,93zł.W przypadku wzrostu stopy procentowej wzrasta wartość ekspozycji kredytowej oraz rata kapitałowo-odsetkowa, w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej.Kalkulacja została dokonana na dzień 13.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności  kredytowej  Wnioskodawcy, dokonanej zgodnie z zasadami stosowanymi w Banku i nie może  być niższa niż 500,00 zł.

Kredyt na spłatę kredytów w Banku Spółdzielczym w Otwocku lub w  innych  bankach.

Oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 4,45 – 6,25 p.p.

Okres spłaty od 3 do 60 miesięcy.

Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

Prowizja 1,50-2,00% od kwoty kredytu.

ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA (RRSO)wynosi 9,54 %przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 14.000,00zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 8,00%, opłata przygotowawcza 0,50%, prowizja 2,00%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 253,00 zł + odsetki 85,92 zł), następne raty: kapitał 233,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 8,00% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 3.190,14 zł, w tym odsetki 2.840,14 zł, opłata przygotowawcza 70,00zł, prowizja 280,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 17.190,14zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-17 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1495
1 USD3.6424
1 CHF3.6409
1 GBP4.6871
więcej