Rachunki

KONTO ''ROR dla Młodych"

Atrakcyjny rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy przeznaczony dla
osób w wieku od 18 do 35 lat.

Oferujemy następujące warunki prowadzenia rachunku:
- 0 zł za otwarcie konta
- 0 zł za dostęp do bankowości internetowej
- 0 zł za przelew internetowy
- 0 zł za wydanie i użytkowanie karty płatniczej
- 2 zł za prowadzenie konta
- 0 zł za subkonta oszczędnościowe powiązane z "ROR dla Młodych"
- 0,30 gr/SMS - usługa powiadomienia o zmianie salda
- oprocentowanie subkonta - 0,30%
- oprocentowanie rachunku "ROR dla Młodych" - 0 %

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE

Dla lepszego wykorzystania posiadanych środków pieniężnych proponujemy prowadzenie rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych dla osób fizycznych.

Wszyscy posiadacze rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych w naszym Banku mogą skorzystać z pakietu dodatkowych usług:

  • telefoniczna informacja "na hasło" o stanie salda na rachunku,
  • dokonywanie stałych zleceń z posiadanego rachunku,
  • kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,
  • system bankowości elektronicznej,
  • Karta Visa Classic Debetowa,
  • Subkonto oszczędnościowe

Posiadanie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego umożliwia pobieranie gotówki oraz dokonywanie bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych w systemie ELIXIR.

W ramach obsługi rachunku proponujemy także korzystanie z nowoczesnego systemu bankowości internetowej„EBO” więcej informacji w zakładce Bankowość Internetowa.

Dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych oferujemy także międzynarodowe karty płatnicze VISA CLASSIC. Umożliwiają one pobieranie gotówki z bankomatów oraz dokonywanie płatności za kupowane towary lub usługi w kraju i za granicą oraz płatności internetowe.

Dzięki bankomatom zainstalowanym w naszych placówkach posiadacze kart VISA Classic otrzymują całodobowy dostęp do swoich pieniędzy.

Do posiadanego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego klient może otworzyć dodatkowe DARMOWE subkonta oszczędnościowe (max. 5), na które może przelewać część środków z rachunku podstawowego. Jedna wypłata środków w miesiącu jest DARMOWA.

Dla rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych obowiązuje kwartalna kapitalizacja odsetek.

Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej