Władze banku

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OTWOCKU

Bieżącą działalnością Banku kieruje Zarząd Banku w składzie:

  • Wanda Czarnocka - Prezes Zarządu
  • Renata Lewandowska - Zastępca Prezesa Zarządu
  • Robert Piskorz - Zastępca Prezesa Zarządu

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OTWOCKU

W skład Rady Nadzorczej Banku wchodzi 7 osób.

  • Maria Anna Czech – Chojnacka - Przewodnicząca Rady
  • Władysław Sierpiński - Wiceprzewodniczący Rady
  • Kazimierz Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Robert Wróbel
  • Teresa Rytka
  • Andrzej Szymański
  • Anna Urbaniak

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

Spółdzielczego w Otwocku:

1.Wanda Czarnocka

2.Renata Lewandowska

3.Robert Piskorz

4.Teresa Wasążnik

5.Helena Iwaniuk

6.Anna Szlasa

Kursy walut

Kursy walut2019-01-17 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1495
1 USD3.6424
1 CHF3.6409
1 GBP4.6871
więcej