Podsumowanie roku 2021 w Banku Spółdzielczym w Otwocku.

24 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Otwocku, na którym podsumowano działalność Banku za 2️0️2️1️ rok oraz określono kierunki działania na 2022 rok.

 

Przybyli Delegaci podjęli szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie:

  • zatwierdzenia sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 r.,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok
  • oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku.

Zebranie pozytywnie oceniło działalność Banku w minionym roku. Jednomyślnie zatwierdzono sprawozdanie Zarządu i  Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także dokonano oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej oraz jednomyślnie udzielono absolutorium Członkom Zarządu Banku.

Zebranie Przedstawicieli dokonało również wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026. Nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej gratulujemy.