Ustawowe wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:
- od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
- od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
- od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Wystarczy złożyć jeden wniosek na wszystkie okresy objęte wakacjami kredytowymi.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu Kredytobiorca może złożyć:
- osobiście w placówkach Banku (wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego Kredytobiorcę, podpisy Kredytobiorców muszą być zgodne z podpisami złożonymi na umowie kredytowej);
- listownie lub kurierem na adres Centrali Banku: Bank Spółdzielczy w Otwocku, ul. Kołłątaja 1b, 05-400 Otwock (wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego Kredytobiorcę, podpisy Kredytobiorców muszą być zgodne z podpisami złożonymi na umowie kredytowej);
- elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym Kredytobiorcy).

Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać  wyłącznie dla jednej umowy kredytu hipotecznego pod warunkiem że:

- umowa kredytowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych np. na budowę, remont albo kupno mieszkania lub domu,

- umowa kredytowa zawarta przed 01.07.2022 r,

- okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r,

- wniosek o zawieszenie spłaty kredytu podpisany przez co najmniej jednego Kredytobiorcę wpłynie do Banku najpóźniej do godziny 14.00 w dniu płatności raty/rat wskazanej/ych przez Wnioskodawcę/ców,

Podstawowe informacje:

Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania.
Okres kredytowania oraz wszystkie terminy płatności przewidziane w umowie kredytu, poza terminami związanymi z ubezpieczeniami powiązanymi z Umową kredytu, ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.

W okresie zawieszenia spłaty Kredytu realizowane są dyspozycje Kredytobiorcy związane z Umową kredytu, którego spłata została zawieszona.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe można pobrać poniżej

     Załącznik Nr 1. - Wniosek o wakacje kredytowe.

 

Dowiedz się więcej

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący ryzyka stopy procentowej - ZOBACZ
Publikacja dotycząca ryzyka stopy procentowej - ZOBACZ