Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Otwocku

Na podstawie § 37 ust. 6 oraz  § 38  Statutu Zarząd Banku Spółdzielczego w Otwocku zaprasza członków Banku na sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich.
Zebrania odbędą się wg. poniższego harmonogramu:

Grupa Członkowska Wiązowna - 26 maja 2021 r. (tj. środa) o godz. 1100  w budynku Oddziału ul. Lubelska 47 (I piętro)

Grupa Członkowska Celestynów - 26 maja 2021 r. (tj. środa) o godz. 1600 w budynku Oddziału ul. Św. Kazimierza 47

Grupa Członkowska Otwock - 28 maja 2021 r. (tj. piątek) o godz. 1100 w budynku Centrali, ul. Kołłątaja 1b, Otwock (I piętro)

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie

  1. wybór Przewodniczącego i Sekretarza,
  2. wybór Komisji Wnioskowej

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przedstawienie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich

4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności za rok 2020 i kierunki działania na 2021 rok.

5. Sprawozdanie Kierownika Oddziału z działalności w 2020 r. (tylko w Oddziałach Banku)

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.

7. Przedstawienie tematyki obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

8. Omówienie wykonania Uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej z poprzedniego roku.

9.Dyskusja i zapytania.

10. Zgłoszenie i przyjęcie wniosków.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniach Grup Członkowskich.

                                                                      Zarząd

                                               Banku Spółdzielczego w Otwocku