Kredyty

  • Kwota kredytu: 1.000 zł – 20.000 zł,
  • Termin spłaty kredytu: 60 miesięcy,
  • Finansowanie 100% kosztów poniesionych na inwestycję,
  • Rozliczenie kredytu: faktura,
  • Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: stopa redyskonta weksli NBP ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej powiększona o marżę Banku w wysokości 4,00 p.p., tj.4,11%*
  • Prowizja 1,50% od przyznanej kwoty kredytu,
  • Raty kapitałowe i odsetkowe płatne miesięcznie,
  • Kredyt spłacany według salda malejącego,

  * RRSO wynosi 4,85%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 4,11%, prowizja 1,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 353,00 zł + odsetki 67,38 zł), następne raty: kapitał 333,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 4,11% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 2.387,98 zł, w tym odsetki 2.087,98 zł, prowizja 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 22.387,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  • Kwota kredytu: 1.000 zł – 20.000 zł,
  • Termin spłaty kredytu: 60 miesięcy,
  • Finansowanie 100% kosztów poniesionych na inwestycję,
  • Rozliczenie kredytu: faktura,
  • Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: stopa redyskonta weksli NBP ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej powiększona o marżę Banku w wysokości 4,00 p.p., tj.4,11 %*
  • Prowizja 1,50% od przyznanej kwoty kredytu,
  • Raty kapitałowe i odsetkowe płatne miesięcznie,
  • Kredyt spłacany według salda malejącego,

  * RRSO wynosi 4,85%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 4,11%, prowizja 1,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 353,00 zł + odsetki 67,38 zł), następne raty: kapitał 333,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 4,11% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 2.387,98 zł, w tym odsetki 2.087,98 zł, prowizja 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 22.387,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt mieszkaniowy dla klientów indywidualnych

  • finansowanie remontu w 100% planowanych kosztów inwestycji,
  • finansowanie celu mieszkaniowego nawet do 90% planowanych kosztów inwestycji,
  • oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym, oparte o stopę redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 0,11% oraz stałą marżę Banku w wysokości od 3,40 p.p*. do 3,80 p.p.**,
  • karencja do 24 miesięcy,
  • okres kredytowania do 25 lat,
  • prowizja od 1,80% do 2,20% od kwoty kredytu,
  • nie wymagamy ubezpieczenia na życie Kredytobiorców.

  NIE WYMAGAMY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCY

  KARENCJA DO 24 MIESIĘCY

  NIE WYMAGAMY FAKTUR DO ROZLICZENIA KREDYTU

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  * Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,78 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 307.000,00 zł, okres kredytowania 25 lat, wkład własny 20% inwestycji, oprocentowanie zmienne 3,51%, prowizja 2,20%, 300 miesięcznych rat równych po 1.537,00 zł. Całkowity koszt kredytu: 160.869,19 zł, w tym odsetki 154.096,19 zł, prowizja 6.754,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu spoza ofert Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 467.869,19 zł, zł. W przypadku wzrostu stopy procentowej wzrasta wartość ekspozycji kredytowej oraz rata kapitałowo-odsetkowa, w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.10.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  ** Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 4,20 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 307.000,00 zł, okres kredytowania 25 lat, wkład własny 20% inwestycji, oprocentowanie zmienne 3,91%, prowizja 2,20 %, 300 miesięcznych rat równych po 1.603,00 zł. Całkowity koszt kredytu: 180.885,42 zł, w tym odsetki 174.112,42 zł, prowizja 6.754,00 zł,  PCC 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu spoza ofert Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 487.885,42 zł, zł. W przypadku wzrostu stopy procentowej wzrasta wartość ekspozycji kredytowej oraz rata kapitałowo-odsetkowa, w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.10.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • KREDYT W ROR DLA MŁODYCH

  Kwota kredytu 500 - 80.000 zł (maksymalnie do wysokości czterokrotności miesięcznych stałych wpływów na rachunek).

  Okres spłaty do 12-miesięcy, z możliwością odnowienia na taki sam okres.

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Prowizja 1,00% od kwoty kredytu, za każdy 12-miesięczny okres kredytowania.

  Oprocentowanie 7,00% w stosunku rocznym, stałe.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  RRSO wynosi 8,35%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł, okres kredytowania 1 rok, oprocentowanie stałe 7,00%, prowizja 1,00%. Całkowity koszt kredytu: 159,41 zł, w tym odsetki 139,41 zł, prowizja 20,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.159,41 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt konsumencki w ROR

  Kwota kredytu 500 - 80.000 zł (maksymalnie do wysokości czterokrotności miesięcznych stałych wpływów na rachunek).

  Okres spłaty do 12-miesięcy, z możliwością odnowienia na kolejny okres.

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

  Prowizja 1,50% od kwoty kredytu, minimum 50,00 zł, za każdy 12-miesięczny okres kredytowania.

  Oprocentowanie 7,00% w stosunku rocznym, stałe.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  RRSO wynosi 11,57%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł, okres kredytowania 1 rok, oprocentowanie stałe 7,00%, opłata przygotowawcza 0,50% (min. 25,00 zł), prowizja 1,50% (min. 50,00 zł). Całkowity koszt kredytu: 214,41 zł, w tym odsetki 139,41 zł, opłata przygotowawcza 25,00 zł, prowizja 50,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.214,41 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt konsumencki gotówkowy

  Kwota kredytu 500  - 255.550 zł, oprocentowanie w stosunku rocznym,  zmienne: stopa redyskonta weksli  + marża 5,00 p.p.

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Okres spłaty do 48 miesięcy.

  Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

  Prowizja 3,50% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  *RRSO wynosi 7,52%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł, okres kredytowania 4 lata, oprocentowanie zmienne 5,11%, opłata przygotowawcza 0,50%, prowizja 3,50%, 48 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 2.099,00 zł + odsetki 418,85 zł), następne raty: kapitał 2.083,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 5,11% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 14.435,20 zł, w tym odsetki 10.435,20 zł, opłata przygotowawcza 500,00 zł, prowizja 3.500,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 114.435,20 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt samochodowy

  Kwota kredytu 500 - 255.550 zł (maksymalna wysokość kredytu - do  piętnastokrotności miesięcznego dochodu brutto kredytobiorcy), oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 4,00 – 5,00 p.p.**

  Kwota kredytu 100.000  - 255.550 zł (maksymalna wysokość kredytu - do  piętnastokrotności miesięcznego dochodu brutto kredytobiorcy),  oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 3,75 – 5,70 p.p.**

  Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie zakupu nowych i używanych  samochodów.

  Udział własny Kredytobiorcy od 10% (samochód nowy) do 30% (samochód  używany).

  Okres spłaty do 60-miesięcy (samochód nowy), do 48-miesięcy (samochód  używany).

  Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

  Prowizja 2,00 - 2,50% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  ** RRSO wynosi 6,93%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł, okres kredytowania 4 lata, oprocentowanie zmienne 5,11%, opłata przygotowawcza 0,50%, prowizja 2,50%, 48 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 2.099,00 zł + odsetki 418,85 zł), następne raty: kapitał 2.083,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 5,11% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 13.435,20 zł, w tym odsetki 10.435,20 zł, opłata przygotowawcza 500,00 zł, prowizja 2.500,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 113.435,20 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Pożyczka hipoteczna

  Wysokość pożyczki od 25.000 zł do 800.000 zł (maksymalnie 50% aktualnej  rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu).

  Pożyczka na sfinansowanie dowolnego celu.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 4,50 – 5,75 p.p.

  Okres spłaty do 12 lat.

  Prowizja 2,00-3,00% od kwoty pożyczki.

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  *RRSO wynosi 6,80% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 184.000,00 zł, okres kredytowania 10 lat, oprocentowanie zmienne 5,86%, prowizja 3,00%, 120 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 1.573,00 zł + odsetki 795,42 zł), następne raty: kapitał 1.533,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 5,86% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 59.750,93 zł, w tym odsetki 54.211,93 zł, prowizja 5.520,00 zł, PCC 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu spoza oferty Banku oraz koszty wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 243.750,93 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.10.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • KREDYT KONSOLIDACYJNY

  Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności  kredytowej  Wnioskodawcy, dokonanej zgodnie z zasadami stosowanymi w Banku i nie może  być niższa niż 500,00 zł.

  Kredyt na spłatę kredytów w Banku Spółdzielczym w Otwocku lub w  innych  bankach.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 5,00 – 7,00 p.p

  Okres spłaty od 3 do 60 miesięcy.

  Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

  Prowizja 2,00-3,00% od kwoty kredytu.

  RRSO wynosi 9,06% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 14.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 7,11%, opłata przygotowawcza 0,50%, prowizja 3,00%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 253,00 zł + odsetki 81,59 zł), następne raty: kapitał 233,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 7,11% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 3.017,24 zł, w tym odsetki 2.527,24 zł, opłata przygotowawcza 70,00 zł, prowizja 420,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 17.017,24 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  • sfinansowanie dowolnych potrzeb,
  • minimum formalności,
  • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy,
  • termin spłaty kredytu do 60 miesięcy,
  • kwota kredytu od 1.000 zł do 30.000 zł,
  • oprocentowanie 5,11% zmienne, w stosunku rocznym, oparte o stopę redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 0,11% oraz stałą marżę Banku w wysokości 5,00 p.p.,
  • prowizja 4,00% od kwoty kredytu.

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,53 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie zmienne 5,11 %, prowizja 4,00 %, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 500,00 zł + odsetki 121,47 zł), następne raty: kapitał 500,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg formuły: kapitał x 5,11 % x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 5.953,39 zł, w tym odsetki 3.889,39 zł, prowizja 1.200,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy 864,00 zł. Koszt ubezpieczenia na życie jest uzależniony od wieku Kredytobiorcy, kwoty kredytu oraz okresu trwania umowy kredytowej. Całkowita kwota do zapłaty 35.953,39 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.08.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie dla Kredytobiorcy w wieku 38 lat. Powyższe warunki obowiązują do dnia 31.12.2020 r.

  • finansując cele ekologiczne w 60% pozostałe 40% kwoty kredytu można przeznaczyć na dowolne potrzeby,
  • termin spłaty kredytu do 96 miesięcy,
  • kwota kredytu od 1.000 zł do 80.000 zł,
  • oprocentowanie 5,61% zmienne, w stosunku rocznym, oparte o stopę redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 0,11% oraz stałą marżę Banku w wysokości 5,50 p.p.,
  • prowizja 3,00% od kwoty kredytu.

  Skorzystanie z ubezpieczenia instalacji OZE bądź ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy obniża prowizję oraz oprocentowanie o 0,50%.

  Dodatkowo do wygrania 5.000,00 zł dofinansowania. Szczegóły na stronie: www.ekofortuna.mojbank.pl

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,69% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 80.000,00 zł, okres kredytowania 8 lat, oprocentowanie zmienne 5,61% w stosunku rocznym, prowizja 3,00%, 96 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 865,00 zł + odsetki 294,30 zł), następne raty: kapitał 833,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 5,61% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 20.438,11 zł, w tym odsetki 18.038,11 zł, prowizja 2.400,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 100.438,11 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.10.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.