Kredyty

 • Kredyt CZYSTE POWIETRZE

  EBO www czyste powietrze

  Ogrzewasz dom starym, dymiącym piecem? W Twojej gminie obowiązuje ustawa antysmogowa? Ten kredyt jest właśnie dla Ciebie! Wymień kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z dotacji! Przy okazji możesz też przeprowadzić dodatkowe prace uszczelniające okna i drzwi.


  Kredyt Czyste Powietrze możesz wykorzystać na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”. Czyste pow warunkiRzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,76% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 7,30% w stosunku rocznym, prowizja 2,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata (kapitał 500,00 zł + odsetki 198,00 zł), następne raty: kapitał 500,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 7,30% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 6.327,00 zł, w tym odsetki 5.577,00 zł, prowizja 750,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 36.327,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Dowiedz się więcej

  Co mogę sfinansować Kredytem Czyste Powietrze?

  Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

  • audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
  • pompa ciepła powietrze/woda
  • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
  • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • kocioł gazowy kondensacyjny
  • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)
  • kocioł olejowy kondensacyjny
  • kocioł na węgiel
  • kocioł zgazowujący drewno
  • kocioł na pellet drzewny
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
  • ogrzewanie elektryczne
  • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
  • mentylacja mechaniczna z odzyskiem
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
  • ocieplenie przegród budowlanych
  • stolarka okienna
  • stolarka drzwiowa
  Kto może skorzystać z Kredytu Czyste Powietrze i dotacji?

  Z Kredytu Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

  • domów jednorodzinnych
  • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
  Na jakiej wysokości dotację mogę liczyć?

  W programie „Czyste Powietrze” można uzyskać dotację w wysokości do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania oraz do 37 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

  Wysokość dotacji będzie zależeć od tego jakie nowe źródło ciepła planujesz zastosujesz i jaki będzie zakres prac, które planujesz przeprowadzić.

  Możesz otrzymać dotację:

  • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 100 tys. zł
  • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy:
   • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
   • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze” dla poszczególnych województw

  Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze” znajdują się również na stronie www NFOŚiGW pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz poszczególnych WFOŚiGW.

  Zapraszamy do naszych placówek.

 • Kredyt mieszkaniowy dla klientów indywidualnych

  • finansowanie remontu w 100% planowanych kosztów inwestycji,
  • finansowanie celu mieszkaniowego nawet do 90% planowanych kosztów inwestycji,
  • oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym, oparte o stopę redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 2,30% oraz stałą marżę Banku w wysokości 2,00 p.p.* tj 4.30%,
  • karencja do 24 miesięcy,
  • okres kredytowania do 25 lat,
  • prowizja 1,50% od kwoty kredytu,
  • nie wymagamy ubezpieczenia na życie Kredytobiorców.

  UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCY NIE JEST OBLIGATORYJNE

  KARENCJA DO 24 MIESIĘCY

  NIE WYMAGAMY FAKTUR DO ROZLICZENIA KREDYTU

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  * RRSO wynosi 4,54 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 400.000,00 zł, okres kredytowania 25 lat, wkład własny 20% inwestycji, oprocentowanie zmienne 4,30 %, prowizja 1,50 %, 300 miesięcznych rat równych po 2.177,00 zł. Całkowity koszt kredytu: 259.025,40 zł, w tym odsetki 253.006,40 zł, prowizja 6.000,00 zł,   PCC 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu spoza ofert Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 659.025,40 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Warunki promocyjne obowiązują od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

 • Kredyt konsumencki w ROR

  Kwota kredytu 500 - 80.000 zł (maksymalnie do wysokości czterokrotności miesięcznych stałych wpływów na rachunek).

  Okres spłaty do 12-miesięcy, z możliwością odnowienia na kolejny okres.

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Prowizja 1,50% od kwoty kredytu, minimum 50,00 zł, za każdy 12-miesięczny okres kredytowania.

  Oprocentowanie 7,00% w stosunku rocznym, stałe.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  RRSO wynosi 10,08% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł, okres kredytowania 1 rok, oprocentowanie stałe 7,00%, prowizja 1,50% (min. 50,00 zł). Całkowity koszt kredytu: 189,47 zł, w tym odsetki 139,47 zł, prowizja 50,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.189,47 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.08.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Wybierz kredyt gotówkowy na cele ekologiczne i nie tylko...

  Masz stary i dymiący piec? Chcesz zmodernizować wyposażenie i instalacje domowe? A może myślisz o korzystaniu z zielonej energii czy zakupie roweru, a nawet energooszczędnego sprzętu AGD?

  Przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie! W Banku Spółdzielczym w Otwocku i Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS uzyskasz niezbędne do takich inwestycji środki. Nasz kredyt pozwoli Ci zrealizować plany, a do tego przyczynisz się do poprawy środowiska naturalnego. Co więcej część kwoty możesz przeznaczyć na dowolne cele, niezwiązane z ekologią.

  Teraz wyjątkowa okazja. Każdy klient indywidualny, który weźmie kredyt w naszym Banku może wygrać 5 000 zł w loterii „Logiczne, że się opłaca!”

  Czym jest kredyt na cele ekologiczne i nie tylko…?

  To kredyt częściowo przeznaczony na inwestycję proekologiczną jak np.:

  Ocieplenie domu, w tym wymianę drzwi i okien, instalację nowych pieców, kotłów CO itp.

  Zakup urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy przydomowych wiatraków).

  Przydomowe oczyszczalnie, stacje uzdatniania i systemy odzysku wody.

  Zakup energooszczędnego sprzętu AGD.

  Zakup rowerów i innego sprzętu sportowego.

  Zakup samochodów hybrydowych i elektrycznych.

  Po głowie chodzi Ci coś innego? Nasz doradca chętnie przyjrzy się Twoim pomysłom.

  Warunki kredytowania:

  • finansując cele ekologiczne w 60% pozostałe 40% kwoty kredytu można przeznaczyć na dowolne potrzeby,
  • termin spłaty kredytu do 96 miesięcy,
  • kwota kredytu od 1.000 zł do 80.000 zł,
  • oprocentowanie 7,80%* zmienne, w stosunku rocznym, oparte o stopę redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 2,30% oraz stałą marżę Banku w wysokości 5,50 p.p.,
  • prowizja od 3,00%* kwoty kredytu.

  * z ubezpieczeniem instalacji OZE bądź ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,09 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 80.000,00 zł, okres kredytowania 8 lat, oprocentowanie zmienne 7,80 % w stosunku rocznym, prowizja 3,00%, 96 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 865,00 zł + odsetki 444,49 zł), następne raty: kapitał 833,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 7,80 % x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 27.521,06 zł, w tym odsetki 25.121,06 zł, prowizja 2.400,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 107.521,06 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  • Kwota kredytu: 1.000 zł – 20.000 zł,
  • Termin spłaty kredytu: 60 miesięcy,
  • Finansowanie 100% kosztów poniesionych na inwestycję,
  • Rozliczenie kredytu: faktura,
  • Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: stopa redyskonta weksli NBP ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej wynoszącą na dzień kalkulacji 2,30%,  powiększona o marżę Banku w wysokości 4,00 p.p., tj. 6,30%*
  • Prowizja 1,50% od przyznanej kwoty kredytu,
  • Raty kapitałowe i odsetkowe płatne miesięcznie,
  • Kredyt spłacany według salda malejącego,

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

   *Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,19 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 6,30 %, prowizja 1,50 %, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 353,00 zł + odsetki 89,75 zł), następne raty: kapitał 333,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 6,30 % x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 3.481,33 zł, w tym odsetki 3.181,33 zł, prowizja 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 23.481,33 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  • Kwota kredytu: 1.000 zł – 20.000 zł,
  • Termin spłaty kredytu: 60 miesięcy,
  • Finansowanie 100% kosztów poniesionych na inwestycję,
  • Rozliczenie kredytu: faktura,
  • Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: stopa redyskonta weksli NBP ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej wynoszącą na dzień kalkulacji 2,30% powiększona o marżę Banku w wysokości 4,00 p.p., tj. 6,30%*
  • Prowizja 1,50% od przyznanej kwoty kredytu,
  • Raty kapitałowe i odsetkowe płatne miesięcznie,
  • Kredyt spłacany według salda malejącego,

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  * RRSO wynosi 7,19 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 6,30 %, prowizja 1,50 %, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 353,00 zł + odsetki 89,75 zł), następne raty: kapitał 333,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 6,30 % x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 3.481,33 zł, w tym odsetki 3.181,33 zł, prowizja 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 23.481,33 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • KREDYT W ROR DLA MŁODYCH

  Kwota kredytu 500 - 80.000 zł (maksymalnie do wysokości czterokrotności miesięcznych stałych wpływów na rachunek).

  Okres spłaty do 12-miesięcy, z możliwością odnowienia na taki sam okres.

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Prowizja 1,00% od kwoty kredytu, za każdy 12-miesięczny okres kredytowania.

  Oprocentowanie 7,00% w stosunku rocznym, stałe.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  RRSO wynosi 8,35%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł, okres kredytowania 1 rok, oprocentowanie stałe 7,00%, prowizja 1,00%. Całkowity koszt kredytu: 159,41 zł, w tym odsetki 139,41 zł, prowizja 20,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.159,41 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt konsumencki gotówkowy

  Kwota kredytu 500  - 255.550 zł, oprocentowanie w stosunku rocznym,  zmienne: stopa redyskonta weksli wynoszącą na dzień kalkulacji 2,30% + marża 6,50 p.p. tj. 8.80%

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Okres spłaty do 96 miesięcy.

  Prowizja 4,20% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  *RRSO wynosi 10,63 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł, okres kredytowania 8 lat, oprocentowanie zmienne 8,80 %, prowizja 4,20%, 96 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 1.010,00 zł + odsetki 626,85 zł), następne raty: kapitał 1.042,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 8,80 % x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 39.652,30 zł, w tym odsetki 35.452,30 zł, prowizja 4.200,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 139.652,30 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt samochodowy

  Kwota kredytu 500 - 255.550 zł (maksymalna wysokość kredytu - do  piętnastokrotności miesięcznego dochodu brutto kredytobiorcy), oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 2,30% + marża 4,00 – 5,00 p.p.**

  Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie zakupu nowych i używanych  samochodów.

  Udział własny Kredytobiorcy od 10% (samochód nowy) do 30% (samochód  używany).

  Okres spłaty do 60-miesięcy (samochód nowy), do 48-miesięcy (samochód  używany).

  Prowizja 2,50% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  ** RRSO wynosi 9,04 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł, okres kredytowania 4 lata, oprocentowanie zmienne 7,30%, prowizja 2,50%, 48 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 2.099,00 zł + odsetki 520,00 zł), następne raty: kapitał 2.083,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 7,30 % x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 17.297,11 zł, w tym odsetki 14.797,11 zł, prowizja 2.500,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 117.297,11 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Pożyczka hipoteczna

  Wysokość pożyczki od 25.000 zł do 800.000 zł (maksymalnie 50% aktualnej  rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu).

  Pożyczka na sfinansowanie dowolnego celu.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 2,30% + marża 4,50 – 5,75 p.p.

  Okres spłaty do 12 lat.

  Prowizja 2,00-3,00% od kwoty pożyczki.

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  *RRSO wynosi 9,21% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 184.000,00 zł, okres kredytowania 10 lat, oprocentowanie zmienne 8,05 %, prowizja 3,00%, 120 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 1.573,00 zł + odsetki 1055,10 zł), następne raty: kapitał 1.533,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 8,05 % x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 79.987,53 zł, w tym odsetki 74.448,53 zł, prowizja 5.520,00 zł, PCC 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 263.987,53 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • KREDYT KONSOLIDACYJNY

  Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności  kredytowej  Wnioskodawcy, dokonanej zgodnie z zasadami stosowanymi w Banku i nie może  być niższa niż 500,00 zł.

  Kredyt na spłatę kredytów w BS Otwock oraz w innych bankach.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 2,30% + marża 2,80 p.p - PROMOCJA tj. 5,10%

  Okres spłaty do 10 lat.

  Prowizja 1,50% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  RRSO wynosi 5,59% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 70.000,00 zł, okres kredytowania 10 lat, oprocentowanie zmienne 5,10 %, prowizja 1,50%, 120 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 623,00 zł + odsetki 254,30 zł), następne raty: kapitał 583,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 5,10 % x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 18.987,35 zł, w tym odsetki 17.937,35 zł, prowizja 1050,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 88.987,35 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  • sfinansowanie dowolnych potrzeb,
  • minimum formalności,
  • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy,
  • termin spłaty kredytu do 60 miesięcy,
  • kwota kredytu od 1.000 zł do 50.000 zł,
  • oprocentowanie 5,90% zmienne, w stosunku rocznym, oparte o stopę redyskonta weksli NBP wynoszącą na dzień kalkulacji 2,30% oraz stałą marżę Banku w wysokości 3,60% p.p., tj. 5,90%
  • prowizja 4,00% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,71 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie zmienne 5,90 %, prowizja 4,00 %, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 853,00 zł + odsetki 210,14 zł), następne raty: kapitał 833,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg formuły: kapitał x 5,90 % x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 10.176,81 zł, w tym odsetki 7.452,69 zł, prowizja 2.000,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy 724,12 zł. Koszt ubezpieczenia na życie jest uzależniony od wieku Kredytobiorcy, kwoty kredytu oraz okresu trwania umowy kredytowej. Całkowita kwota do zapłaty 60.176,81 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie dla Kredytobiorcy w wieku 40 lat. Powyższe warunki obowiązują od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.