Kredyty

  • Kwota kredytu: 1.000 zł – 20.000 zł,
  • Termin spłaty kredytu: 60 miesięcy,
  • Finansowanie 100% kosztów poniesionych na inwestycję,
  • Rozliczenie kredytu: faktura,
  • Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: stopa redyskonta weksli NBP ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej powiększona o marżę Banku w wysokości 4,00 p.p., tj.4,11%*
  • Prowizja 1,50% od przyznanej kwoty kredytu,
  • Raty kapitałowe i odsetkowe płatne miesięcznie,
  • Kredyt spłacany według salda malejącego,

  * RRSO wynosi 4,85%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 4,11%, prowizja 1,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 353,00 zł + odsetki 67,38 zł), następne raty: kapitał 333,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 4,11% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 2.387,98 zł, w tym odsetki 2.087,98 zł, prowizja 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 22.387,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  • Kwota kredytu: 1.000 zł – 20.000 zł,
  • Termin spłaty kredytu: 60 miesięcy,
  • Finansowanie 100% kosztów poniesionych na inwestycję,
  • Rozliczenie kredytu: faktura,
  • Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: stopa redyskonta weksli NBP ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej powiększona o marżę Banku w wysokości 4,00 p.p., tj.4,11 %*
  • Prowizja 1,50% od przyznanej kwoty kredytu,
  • Raty kapitałowe i odsetkowe płatne miesięcznie,
  • Kredyt spłacany według salda malejącego,

  * RRSO wynosi 4,85%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 4,11%, prowizja 1,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 353,00 zł + odsetki 67,38 zł), następne raty: kapitał 333,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 4,11% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 2.387,98 zł, w tym odsetki 2.087,98 zł, prowizja 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 22.387,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt mieszkaniowy dla klientów indywidualnych

  • kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy;
  • kredyt na cele remontowe jest udzielany w wysokości 100% planowanych kosztów inwestycji;
  • kredyt na cele mieszkaniowe jest udzielany w wysokości 80% planowanych kosztów inwestycji;
  • oprocentowanie zmienne: 4,11% w stosunku rocznym*, oparte o aktualną stopę redyskonta weksli NBP + marża 4,00 p.p.
  • prowizja 2,50%;
  • okres kredytowania do 25 lat;
  • głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości.

  NIE WYMAGAMY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCY

  KARENCJA DO 24 MIESIĘCY

  NIE WYMAGAMY FAKTUR DO ROZLICZENIA KREDYTU

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  * RRSO wynosi 4,44% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 307.000,00 zł, okres kredytowania 25 lat, wkład własny 20% wartości inwestycji, oprocentowanie zmienne 4,11% w stosunku rocznym, prowizja 2,50%, 300 miesięcznych rat równych po 1.639,00 zł. Całkowity koszt kredytu: 192.534,20 zł, w tym odsetki 88.345,92 zł, prowizja 4.605,00 zł, koszt zezwolenia Banku na wykreślenie wpisu hipoteki 30,00 zł, PCC 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu spoza oferty Banku oraz koszty wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 499.534,20 zł. W przypadku wzrostu stopy procentowej wzrasta wartość ekspozycji kredytowej oraz rata kapitałowo-odsetkowa, w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • KREDYT W ROR DLA MŁODYCH

  Kwota kredytu 500 - 80.000 zł (maksymalnie do wysokości czterokrotności miesięcznych stałych wpływów na rachunek).

  Okres spłaty do 12-miesięcy, z możliwością odnowienia na taki sam okres.

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Prowizja 1,00% od kwoty kredytu, za każdy 12-miesięczny okres kredytowania.

  Oprocentowanie 7,00% w stosunku rocznym, stałe.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  RRSO wynosi 8,35%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł, okres kredytowania 1 rok, oprocentowanie stałe 7,00%, prowizja 1,00%. Całkowity koszt kredytu: 159,41 zł, w tym odsetki 139,41 zł, prowizja 20,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.159,41 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt konsumencki w ROR

  Kwota kredytu 500 - 80.000 zł (maksymalnie do wysokości czterokrotności miesięcznych stałych wpływów na rachunek).

  Okres spłaty do 12-miesięcy, z możliwością odnowienia na kolejny okres.

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

  Prowizja 1,50% od kwoty kredytu, minimum 50,00 zł, za każdy 12-miesięczny okres kredytowania.

  Oprocentowanie 7,00% w stosunku rocznym, stałe.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  RRSO wynosi 11,57%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł, okres kredytowania 1 rok, oprocentowanie stałe 7,00%, opłata przygotowawcza 0,50% (min. 25,00 zł), prowizja 1,50% (min. 50,00 zł). Całkowity koszt kredytu: 214,41 zł, w tym odsetki 139,41 zł, opłata przygotowawcza 25,00 zł, prowizja 50,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.214,41 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt konsumencki gotówkowy

  Kwota kredytu 500  - 255.550 zł, oprocentowanie w stosunku rocznym,  zmienne: stopa redyskonta weksli  + marża 5,00 p.p.

  Kredyt na sfinansowanie dowolnego celu.

  Okres spłaty do 48 miesięcy.

  Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

  Prowizja 3,50% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  *RRSO wynosi 7,52%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł, okres kredytowania 4 lata, oprocentowanie zmienne 5,11%, opłata przygotowawcza 0,50%, prowizja 3,50%, 48 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 2.099,00 zł + odsetki 418,85 zł), następne raty: kapitał 2.083,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 5,11% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 14.435,20 zł, w tym odsetki 10.435,20 zł, opłata przygotowawcza 500,00 zł, prowizja 3.500,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 114.435,20 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Kredyt samochodowy

  Kwota kredytu 500 - 255.550 zł (maksymalna wysokość kredytu - do  piętnastokrotności miesięcznego dochodu brutto kredytobiorcy), oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 4,00 – 5,00 p.p.**

  Kwota kredytu 100.000  - 255.550 zł (maksymalna wysokość kredytu - do  piętnastokrotności miesięcznego dochodu brutto kredytobiorcy),  oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 3,75 – 5,70 p.p.**

  Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie zakupu nowych i używanych  samochodów.

  Udział własny Kredytobiorcy od 10% (samochód nowy) do 30% (samochód  używany).

  Okres spłaty do 60-miesięcy (samochód nowy), do 48-miesięcy (samochód  używany).

  Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

  Prowizja 2,00 - 2,50% od kwoty kredytu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  ** RRSO wynosi 6,93%przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł, okres kredytowania 4 lata, oprocentowanie zmienne 5,11%, opłata przygotowawcza 0,50%, prowizja 2,50%, 48 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 2.099,00 zł + odsetki 418,85 zł), następne raty: kapitał 2.083,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 5,11% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 13.435,20 zł, w tym odsetki 10.435,20 zł, opłata przygotowawcza 500,00 zł, prowizja 2.500,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 113.435,20 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Pożyczka hipoteczna

  Wysokość pożyczki od 25.000 zł do 800.000 zł (maksymalnie 50% aktualnej  rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu).

  Pożyczka na sfinansowanie dowolnego celu.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 4,50 – 5,75 p.p.

  Okres spłaty do 12 lat.

  Prowizja 2,00-3,00% od kwoty pożyczki.

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  W przypadku uzyskiwania dochodu z innych źródeł prosimy o kontakt.

  RRSO wynosi 6,81% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 184.000,00 zł, okres kredytowania 10 lat, oprocentowanie zmienne 5,86%, prowizja 3,00%, 120 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 1.573,00 zł + odsetki 883,80 zł), następne raty: kapitał 1.533,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 5,86% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 59.926,27 zł, w tym odsetki 54.357,27 zł, prowizja 5.520,00 zł, koszt zezwolenia Banku na wykreślenie wpisu hipoteki 30,00 zł, PCC 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu spoza oferty Banku oraz koszty wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 243.926,27 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • KREDYT KONSOLIDACYJNY

  Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności  kredytowej  Wnioskodawcy, dokonanej zgodnie z zasadami stosowanymi w Banku i nie może  być niższa niż 500,00 zł.

  Kredyt na spłatę kredytów w Banku Spółdzielczym w Otwocku lub w  innych  bankach.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym, zmienne: stopa redyskonta weksli NBP + marża 5,00 – 7,00 p.p

  Okres spłaty od 3 do 60 miesięcy.

  Opłata przygotowawcza 0,50%, minimum 25,00 zł.

  Prowizja 2,00-3,00% od kwoty kredytu.

  RRSO wynosi 9,06% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 14.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 7,11%, opłata przygotowawcza 0,50%, prowizja 3,00%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 253,00 zł + odsetki 81,59 zł), następne raty: kapitał 233,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 7,11% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 3.017,24 zł, w tym odsetki 2.527,24 zł, opłata przygotowawcza 70,00 zł, prowizja 420,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 17.017,24 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.