Rachunki

KONTO "JUNIOR" DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 13-18 LAT Z KARTĄ VISA Z DOSTĘPEM
DO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I MOBILNEJ


Bez opłat za prowadzenie konta,  wydanie karty i BLIK

 • 0zł - prowadzenie konta
 • 0zł - wydanie karty Visa
 • 0zł - bankowość internetowa i mobilna
 • 0zł - przelew elektroniczny i BLIK
 • 0zł - wypłata gotówki w wybranych bankomatach
 • Możliwość otwarcia subkonta

 

KONTO ''ROR dla Młodych"

Atrakcyjny rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy przeznaczony dla
osób w wieku od 18 do 35 lat.

Oferujemy następujące warunki prowadzenia rachunku:

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za dostęp do bankowości internetowej
 • 0 zł za przelew internetowy
 • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty płatniczej
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za subkonta oszczędnościowe powiązane z "ROR dla Młodych"
 • 0,30 gr/SMS - usługa powiadomienia o zmianie salda

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE

Dla lepszego wykorzystania posiadanych środków pieniężnych proponujemy prowadzenie rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych dla osób fizycznych.

Wszyscy posiadacze rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych w naszym Banku mogą skorzystać z pakietu dodatkowych usług:

 • telefoniczna informacja "na hasło" o stanie salda na rachunku,
 • dokonywanie stałych zleceń z posiadanego rachunku,
 • kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,
 • system bankowości elektronicznej,
 • Karta Visa Classic Debetowa,
 • Subkonto oszczędnościowe

Posiadanie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego umożliwia pobieranie gotówki oraz dokonywanie bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych w systemie ELIXIR.

W ramach obsługi rachunku proponujemy także korzystanie z nowoczesnego systemu bankowości internetowej„EBO” więcej informacji w zakładce Bankowość Internetowa.

Dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych oferujemy także międzynarodowe karty płatnicze VISA CLASSIC. Umożliwiają one pobieranie gotówki z bankomatów oraz dokonywanie płatności za kupowane towary lub usługi w kraju i za granicą oraz płatności internetowe.

Dzięki bankomatom zainstalowanym w naszych placówkach posiadacze kart VISA Classic otrzymują całodobowy dostęp do swoich pieniędzy.

Do posiadanego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego klient może otworzyć dodatkowe DARMOWE subkonta oszczędnościowe (max. 5), na które może przelewać część środków z rachunku podstawowego. Jedna wypłata środków w miesiącu jest DARMOWA.

Dla rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych obowiązuje kwartalna kapitalizacja odsetek.

Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający
dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej,
dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym
banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego i polecenia zapłaty
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP
 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej

  Brak możliwości skorzystania z kredytu w rachunku.

  *bankomaty inne niż bankomaty wymienione na stronie internetowej Banku BPS S.A, które są traktowane jak bankomaty własne z zerową opłatą za wypłatę z nich gotówki przy użyciu karty debetowej