WŁADZE BANKU

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OTWOCKU

Bieżącą działalnością Banku kieruje Zarząd Banku w składzie:

 • Wanda Czarnocka - Prezes Zarządu
 • Renata Lewandowska - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Robert Piskorz - Zastępca Prezesa Zarządu

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OTWOCKU

W skład Rady Nadzorczej Banku wchodzi 7 osób.

 • Maria Anna Czech – Chojnacka - Przewodnicząca Rady
 • Władysław Sierpiński - Wiceprzewodniczący Rady
 • Kazimierz Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Robert Wróbel
 • Teresa Rytka
 • Andrzej Szymański
 • Anna Urbaniak

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

Spółdzielczego w Otwocku:

 1. Wanda Czarnocka
 2. Renata Lewandowska
 3. Robert Piskorz
 4. Teresa Wasążnik
 5. Helena Iwaniuk
 6. Anna Szlasa