WŁADZE BANKU

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OTWOCKU

Bieżącą działalnością Banku kieruje Zarząd Banku w składzie:

 • Robert Piskorz - Prezes Zarządu Banku
 • Renata Lewandowska - Zastępca Prezesa Zarządu ds handlowych i marketingu
 • Monika Olchawa - Czlonek Zarządu ds finansowo księgowych

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OTWOCKU

W skład Rady Nadzorczej Banku wchodzi 6 osób.

 • Maria Anna Czech – Chojnacka - Przewodnicząca Rady
 • Władysław Sierpiński - Wiceprzewodniczący Rady
 • Kazimierz Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Robert Wróbel
 • Teresa Rytka
 • Anna Urbaniak

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

Spółdzielczego w Otwocku:

 1. Robert Piskorz
 2. Renata Lewandowska
 3. Monika Olchawa
 4. Helena Iwaniuk
 5. Anna Szlasa
 6. Agnieszka Jaroń